Comics III and Solving Problems
SALE
MD
79,390원 93,400원

연령 : 5세 ~ 8세


Comic #3 StoryBook

  글 : Michael Kane & Associates

  그림 : Monica Lee

  패키지 : 종이책              쪽수 : 각 12페이지

  무게 : 총 0.232kg          크기 : 각 180mm x 250mm

  ISBN : (각권)

  979-11-88622-02-3, 979-11-88622-04-7

  979-11-88622-03-0, 979-11-88622-11-5


Solving Problems ScrapBook

  글/그림 : the TinyFolds

  패키지 : 종이책            쪽수 : 각 26페이지

   무게 : 총 0.916kg          크기 : 각 210mm x 280mm

  ISBN : (각권)

  979-11-88622-10-8, 979-11-88622-19-1

  979-11-88622-20-7, 979-11-88622-21-4


관련도서